Sneller euthanasie voor demente patiënt

Dementiepatiënten die euthanasie willen, moeten dit ook kunnen krijgen als ze in een vergevorderd stadium van de ziekte zitten en niet meer kunnen communiceren met de arts. Dat blijkt uit de nieuwe ‘handreiking’ die de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie recent hebben bekendgemaakt.

Tekst: Thuiszorg Magazine

De handreiking is een verruiming van de strikte normen die artsenorganisatie KNMG sinds een aantal jaar hanteert. Die schreef in 2012 in een eigen, ‘nadere uitleg’ van de wet nog expliciet dat verbale of non-verbale communicatie met de patiënt een vereiste is voor euthanasie.

Extra voorwaarden euthanasie

In de nieuwe handreiking staat dat euthanasie bij patiënten met gevorderde dementie mogelijk is, maar dat wel aan extra voorwaarden moet worden voldaan. Als de patiënt zijn verzoek niet meer kan overbrengen via woord of gebaar, is een eerder door de patiënt opgestelde schriftelijke wilsverklaring nodig. Het is belangrijk dat de patiënt er van tevoren regelmatig met de arts over heeft gesproken. Ook moet duidelijk zijn dat de patiënt ondraaglijk lijdt, bijvoorbeeld door ernstige benauwdheid, pijn, angst, agressie of onrust.

Lees hier verder

Geef een reactie