Sociaal domein moet weer van de burger worden

‘Burgers voelen zich minder betrokken bij de organisaties die in het sociaal domein werken.’ Dat zegt Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij praat met Zorg+Welzijn over de plaats van het sociaal domein op de politieke agenda.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Organisaties in het sociaal domein zijn te bureaucratisch geworden en te ver ‘door geprofessionaliseerd’, vindt Hans Boutellier. In het nieuwe Zorg+Welzijn magazine van maart zegt Boutellier dat de relatie tussen het sociale domein en burgers moet veranderen. Maar door de bureaucratisering voelen burgers zich op dit moment vaak nog weinig betrokken bij de organisaties.

Decentralisatie

Volgens de directeur van het Verwey-Jonker Instituut biedt juist de decentralisatie van de afgelopen jaren meer ruimte om de relatie tussen organisaties en burgers te veranderen: ‘Het gaat er daarbij niet om wat de organisatie voor de burger kan doen, maar om wat de burger zelf kan doen.’

Lees hier verder

Geef een reactie