Sociaal kapitaal hangt voor een deel af van persoonlijkheid

Mensen beschikken in sterk wisselende mate over sociaal kapitaal. Zijn die verschillen alleen terug te voeren op sekse, leeftijd, afkomst en opleiding? Nee, zeggen Amsterdamse sociologen. Ook de persoonlijkheid zelf heeft er mee te maken.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

We zijn het er met zijn allen zo’n beetje over eens dat iemands sociaal kapitaal bepaalt in hoeverre hij/zij kan beschikken over hulpbronnen op de meest uiteenlopende terreinen van het leven. Sociaal kapitaal helpt bijvoorbeeld bij het krijgen van een baan of een huis en bij het behoud van gezondheid op hogere leeftijd. Er is een verschil tussen sociaal kapitaal dat toegang biedt tot sociale posities en hulpbronnen enerzijds en sociaal kapitaal dat steun en hulp biedt op emotioneel niveau: instrumenteel versus expressief.

Verband tussen persoonlijkheid en sociaal kapitaal

Volgens de theorie is het belangrijk om in anderen te investeren, sociaal kapitaal is immers voor een deel het ‘terugbetalen’ van steun die men eerder heeft ontvangen. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden van mensen om zelf sociaal kapitaal te genereren van belang.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Geef een reactie