Sociaal werk is nog geen volwaardige professie

‘Sociaal werkers, sluit u aan bij uw beroepsorganisatie en bouw gezamenlijk het beroep van sociaal werker uit tot een volwaardige professie met een stevige kennisbasis.’ Die oproep deed de Gezondheidsraad al in september 2014 in haar adviesrapport Sociaal werk op solide basis. Harry Hens, adviseur professionalisering bij kennisinstituut Movisie: ‘Om van het sociaal werk een volwaardige professie met een stevige kennisbasis te maken, moeten we nog stappen zetten.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Wanneer is een professie volwaardig? Hens: ‘Een volwaardig professional is reflectief, volgt de ontwikkelingen in zijn vak, leest vakliteratuur en is werkt voortdurend aan de ontwikkeling van zijn vakmanschap.’

Competentieprofiel

Om te zorgen dat het sociaal werk daadwerkelijk een volwaardige professie wordt, werkt Movisie met verschillende partners (onder andere Sociaal Werk Nederland en beroepsvereniging BPSW) aan een competentieprofiel en een beroepsregister. Het doel? Over twee jaar is er een beroepsregister waarin sociaal werkers zich moeten registreren. Om dit te kunnen doen, moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden en moeten ze jaarlijks aantonen dat ze de ontwikkelingen in hun vak bijhouden.

Generalisten versus specialisten

Hens: ‘In 2016 zijn we bij Movisie begonnen met het vastleggen van een nieuw competentieprofiel voor sociaal werkers. De laatste tijd is er veel discussie over het verschil tussen generalisten enerzijds en specialisten anderzijds. Dit laten we terugkomen in het competentieprofiel. We beschrijven generieke competenties waarover iedere sociaal werker zou moeten beschikken en ook specifieke competenties waarover sociaal werkers in een specifiek werkveld zouden moeten beschikken.’

Lees hier verder

Geef een reactie