Sociaal werkers hebben ruimte voor praatje nodig

Veel sociaal werkers zien wel dat kwetsbare mensen over levensvragen en zingeving willen praten. Maar hebben niet de professionele ruimte om inzicht in de persoon achter de cliënt te vinden. ‘Hulp gaat vooral om resultaten’, zegt Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen.

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘Als je de steunkousen aantrekt, kom je ook in iemands privéleven’, zegt Anja Machielse. Volgens de hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek is ‘het versterken van de geestelijke weerbaarheid van ouderen een van de belangrijkste taken van de sociale professional’. Daar is tijd en ruimte voor nodig, aldus Machielse, ‘die persoonlijke aandacht heeft toegevoegde waarde in iemands leven, maar hoe maak je dat concreet zichtbaar?’

Sociaal werkers

Voor de sociaal werkers moet de onderliggende vraag bij de hulp aan kwetsbare ouderen altijd zijn, aldus Machielse: ‘In welke vorm kan ik de hulp zo goed mogelijk bieden. Ik kom in mijn onderzoek veel kwetsbare ouderen tegen die de praktische hulp heel fijn en nodig vinden. Maar waar het die ouderen echt om gaat is dat ze als persoon gezien worden. Zij willen praten over wat hun bezighoudt, het gemoed, hun angst of juist de mogelijkheden voor de toekomst.’

Lees hier verder

Geef een reactie