Social media moeten vooral functioneel zijn

De grootste ergernis bij sociaal werkers over social media is dat ‘nietszeggende gewauwel waarmee je overspoeld wordt’. Sociaal werkers willen het goed doen, zijn loyaal aan hun organisatie en willen kaders en richtlijnen. Social media moeten vooral functioneel zijn.

(Tekst: Zorg en Welzijn)

De vorige keer blogde Hans over zichtbaarheid. Er zijn tal van argumenten om er maar niet aan te hoeven beginnen. De meest genoemde zijn ‘ik heb geen tijd’ en ‘ik heb het te druk’, ‘mijn doelgroep zit er toch niet op’ of ‘ik weet niet wat de organisatie van mij verwacht’.

Onderhuids speelt een complex proces. Er is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook angst, weerstand, zorg en in oude patronen vast zitten. Zoals jezelf wegcijferen ten gunsten van de ander. Dienstbaar zijn. In de luwte van betekenis willen zijn. Niet op de voorgrond treden, want het gaat toch niet om jou?

Sommigen raken aardig in paniek wanneer van ze verwacht wordt om social media te gaan gebruiken. Ze zijn niet gewend zelf in de spotlights te staan. Vaak is het kunnen organiseren en regelen juist een kwaliteit van deze werkers, maar niet als het om social media gaat!

Lees hier verder

Geef een reactie