‘Sociale’ deurwaarder helpt bij schulden

Steeds meer mensen leven met schulden. Een oplossing van deze problematiek is vooralsnog niet eenvoudig. Marjolein Odekerken betoogt dat een hernieuwde ‘sociale’ invulling van de functie van de moderne gerechtsdeurwaarder kan helpen.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

De wereld van schulden en schuldenaren, van de incassosector, het gerechtsdeurwaardersambt en de schuldhulpverlening kenmerkt zich door een verscheidenheid aan problemen: onoplosbare schuldensituaties, complexe regelgeving en ‘systeemfouten’ als gevolg van bureaucratisering en digitalisering. Andere knelpunten hebben betrekking op problematische schuldhulpverleningsinstanties en onbehoorlijke dan wel onrechtmatige incassopraktijken.

Er zijn kortom nog veel hobbels op de weg naar een effectieve oplossing. Wat mij betreft ligt hier een belangrijke taak voor gerechtsdeurwaarders. Als juridische beroepsgroep en actief in het sociale domein, kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan een vreedzame samenleving en in het bijzonder aan de effectieve aanpak van de schuldenproblematiek.

Lees hier verder

Geef een reactie