Sociale spanningen in wijken voor zijn

Sociale spanningen in buurten en wijken zijn van alle tijden. Toch kan het aannemen van een kopje kop thee bij iemand thuis, het samen een plan maken voor de speeltuin of het achterwege laten van ‘etnisch labelen’ al veel verschil maken. Tien tips voor professionals om sociale onrust te voorkomen.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Het afgelopen jaar maakten medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en politie in het kader van een leerkring een rondwandeling door wijken die te maken hebben gehad met verschillende sociale spanningen. Onder leiding van een wijkprofessional bezochten zij Kanaleneiland in Utrecht, de Schilderswijk in Den Haag en Katendrecht in Rotterdam. Zij spraken met elkaar en met experts over ‘het cement van de wijk’, over culturele verschillen, ‘thuisgevoel’ en over betrouwbare signaleringsnetwerken voor sentimenten en mogelijke spanningen. Gezamenlijk kwamen zij tot tien aanbevelingen om sociale spanningen in wijken te voorkomen.

1. Verdiep je in de geschiedenis van de wijk

Om meer te weten te komen over spanningen in een specifieke wijk en de sentimenten die er leven, is het goed je te verdiepen in de geschiedenis van die wijk. Welke spanningen hebben er eerder gespeeld? Tussen welke groepen? Wat is het DNA van de wijk? Zijn bewoners gewend aan nieuwkomers, bijvoorbeeld Oost-Europeanen of asielzoekers? En hoe is dat toen gegaan? Zie ook: Handreiking Voorkomen van Sociale Spanningen en Bouwstenen voor Sociale Stabiliteit.

2. Geef bewoners het gevoel van grip en vertrouwen terug

Spanningen en irritaties ontstaan op het moment dat bewoners het gevoel hebben dat ze geen grip hebben op de situatie en zij zich niet in staat voelen om er effectief iets aan te doen, of niet het vertrouwen hebben dat lokale professionals er iets aan kunnen doen. Voorbeelden van manieren om bewoners meer in contact met elkaar te laten komen op wijk- en buurtniveau zijn Galerijgesprekken, Burenbemiddeling en Het Buurtpraktijkteam.

3. Waardeer informele ontmoetingen rondom een gemeenschappelijke belang

Om spanningen in wijken te voorkomen, moeten mensen elkaar kennen en bij voorkeur ook een beetje begrijpen. Dit kan het best op een informele manier, bijvoorbeeld door ontmoetingen rondom een gemeenschappelijke belang, zoals een plan voor een speeltuin of een whatsapp buurtgroep. Top-down ontmoetingen creëren om mensen elkaar te laten begrijpen, werken meestal juist averechts bij het voorkomen van spanningen.

Lees hier verder

Geef een reactie