Sociale wijkteams en beproefde methoden

(Tekst: Movisie)

Sociale wijkteams en beproefde methoden: het kind en het badwater

Politiek Den Haag zet in op de participatiesamenleving. Maar hoe doe je dat? Zeven kennisinstituten op het brede terrein van zorg en welzijn vragen via gezondenwelindewijk.nl aandacht voor beproefde methoden: preventieve collectieve interventies die dankbaar gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, wijkbewoners, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Wie denkt dat deze interventies juist nu gouden tijden beleven, heeft het mis. De aansluiting met de sociale wijkteams komt nog niet tot stand.

Het verlies van je partner is een ontwrichtende gebeurtenis. Zeker op oudere leeftijd nadat je een leven lang samen gedeeld hebt. Voor sommige weduwen en weduwnaars is het zo ontwrichtend dat ze in een neerwaartse spiraal terecht komen. Eenzaamheid en sociaal isolement dreigen. Bij de Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers gericht ondersteuning. Zij gaan gedurende een half jaar 1 of 2 keer per maand langs, luisteren, helpen bij de verwerking van het verlies en het weer op de rit krijgen van het dagelijks leven.

Hoewel uit onderzoek van het Trimbos-Instituut blijkt dat met name sociaal kwetsbare, laag opgeleide en lichamelijk zieke weduwen en weduwnaars veel baat hebben bij de hierboven beschreven preventieve interventie, zijn de meeste voorheen goed lopende bezoekdiensten sinds de decentralisaties op sterven na dood. Een interventie kan naadloos aansluiten bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving, maar door diezelfde participatiesamenleving de pas worden afgesneden. Hoe kan dat?

Geen subsidie voor collectieve voorzieningen

Bijna alle gemeenten werken met sociale wijkteams. Ooit werden deze teams opgezet om burgers in de wijk te activeren het zelf te doen. In de praktijk blijkt dat deze teams zich nu vooral richten op individuele vragen van cliënten en gezinnen. Het integrale en vraaggerichte werken staat bij de wijkteams centraal. Een bezoekdienst zet je niet op voor een individuele vraag. Het is een collectieve, preventieve voorziening waarbij goed getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers permanent in de startblokken staan om weduwen en weduwnaars bij te staan.

Lees hier verder

Geef een reactie