Solidariteit bestaat nog, omdat het nodig is!

Net zoals er vergeten groenten zijn, zijn er vergeten woorden. Lang voordat we spraken over de ‘participatiesamenleving’, spraken we over solidariteit. In Nederland zijn er nog altijd veel mensen die zich inzetten voor zulke praktijken, maar ze verkeren wel in apolitieke berusting.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

In het Nederlands associëren we het begrip met hobby’s van linkse mensen uit de jaren ’70 die gastarbeiders en arme buurtbewoners activeerden, sociaal ondersteunden, en met hen samen optrokken in protest.

Maar buiten Nederland is dat begrip nog steeds in gebruik en de Europese Unie investeert zelfs in hergebruik van het begrip door onderzoeksprogramma’s naar solidariteit te financieren. SOLIDUS, onderdeel van Horizon2020 is zo’n programma.

Voor ons, Nederlandse partners in het onderzoeksproject, een lastige opgave want hoe verhoudt solidariteit zich tot de participatiesamenleving, actief burgerschap en vrijwilligerswerk? In het SOLIDUS-onderzoek in 11 Europese landen zijn ruim 100 solidariteitspraktijken ten behoeve van kwetsbare en/of gemarginaliseerde groepen uit de bevolking onderzocht. We hebben gesprekken gevoerd met coördinatoren, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de doelgroepen, een survey gehouden over (inter)nationale solidariteit en focusgroep gesprekken geïnitieerd.

Lees hier verder

Geef een reactie