Sollicitatieplicht voor oudere werklozen

De herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de WW heeft als doel de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Het regeringsbeleid, activerend en stimulerend, leidt inderdaad tot een grotere kans op werk, maar ook tot een vlucht in de ziektewet.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, van 26,4 procent in 1996 naar 55,0 procent in 2013. Maar werknemers van 55 jaar en ouder die hun baan zijn kwijt geraakt, vinden slechts moeizaam een nieuwe baan. Niet meer dan 30 procent van de 55-plussers in de WW vindt binnen 5 jaar werk. Een laag percentage, zeker als je dat vergelijkt met de groep 45- tot 54-jarigen in de WW: van hen vindt 60 procent binnen 5 jaar een baan (De Graaf-Zijl en Hop, 2007).

Activerend maatregelen

De politiek heeft vanaf het begin van de 21e eeuw allerlei maatregelen getroffen om oudere werklozen in de WW weer aan het werk te krijgen. Die maatregelen kunnen in twee categorieën verdeeld worden: activerend en stimulerend. Activerend is de regeling dat werklozen vanaf augustus 2003 geen vervolguitkering na de WW meer krijgen. Ook activerend is de maatregel die, vanaf januari 2005, de maximale duur van de WW-uitkering bepaalt op basis van de leeftijd van de werknemer op het moment van zijn werkloosheid én het aantal jaren dat hij of zij heeft gewerkt.

Lees hier verder

Geef een reactie