SOS-arts lanceert nieuwe 24/7 huisartsendienst

SOS-ARTS lanceert een nieuwe 24/7 huisartsendienst waarbij iedereen via een beeldverbinding een huisarts kan consulteren. De dienst is op verzoek van een aantal zorgpartijen in eerste instantie ontwikkeld als ondersteuning voor de toenemende problemen met de bereikbaarheid en overbelasting van huisartsen en HAP’s in de krimpregio’s. 

(Tekst: SOS-arts B.V.)

Huisartsen in Krimpgebieden die met pensioen gaan vinden slechts zelden een opvolger voor hun praktijk. Velen sluiten hun praktijk en de patiënten worden verdeeld over de overgebleven, reeds overbelaste huisartsen. Hoewel inwoners vaak erg tevreden zijn over hun huisarts is de afnemende bereikbaarheid een groeiend probleem en daardoor een bron van grote onrust en ergernis voor zowel patiënt als de huisarts. En het ziet er naar uit dat dit probleem in de komende jaren sterk zal toenemen.

De enige voorwaarde voor het gebruik van de nieuwe huisartsendienst is dat je een  internetverbinding hebt en een PC, smartphone, tablet of laptop. Je downloadt gratis de APP uit de APP store of bij Google Play, registreert je en je kunt via een beeldverbinding een huisarts aanroepen.

De velden die je kunt invullen zijn niet verplicht. Je kunt desgewenst anoniem bellen. Echter, wanneer de arts een recept voorschrijft of je doorverwijst, kan dat alleen wanneer je de gegevens wel hebt ingevuld. Tijdens het consult met de huisarts kan dat niet meer. Gegevens en gesprekken worden niet opgeslagen.

Niet alleen krimpregio’s zijn geïnteresseerd in de nieuwe dienst, maar ook reisverzekeraars, arbodiensten en bedrijven. Voor hun medewerkers kan een gesprek met een huisarts soms effectiever zijn dan een gesprek met een bedrijfsarts.

Daar waar de grondleggers en ontwikkelaars in de veronderstelling waren dat de nieuwe dienst vooral gebruikt zou worden door gezinnen met jonge kinderen en vooral 45 plussers, bleek uit een toevallige rondvraag op een middelbare school dat bijna alle leerlingen aangaven blij te zijn met deze nieuwe SOS-arts dienst. Dit omdat ze anoniem een huisarts kunnen consulteren met vragen over onderwerpen als ongewenste zwangerschappen, geslachtsziekten, huiselijk geweld en drugsproblemen en willen voorkomen dat de eigen huisarts dit met hun ouders zouden opnemen.

Er zijn enkele verzekeraars die de nieuwe dienst niet alleen voor krimpregio’s, maar ook landelijk willen vergoeden terwijl, met andere verzekeraars en partijen nog wordt overlegd. Lancering: 19 juni 14.30 uur Perscentrum Nieuwspoort Den Haag.

Geef een reactie