Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De speciale website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie. De website is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

(Tekst: GGZ Nederland)

Aandacht voor geestelijke gezondheidszorg groter dan ooit

De aandacht voor ggz is groter dan ooit. Net als het belang en de meerwaarde van goede geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. En niet alleen patiënten, cliënten en familieleden hebben daar baat bij, ook de samenleving profiteert hiervan. Het is daarom belangrijk te weten hoe verschillende politieke partijen denken over geestelijke gezondheidszorg. Hun partijstandpunten met betrekking tot de ggz zijn daarom te vinden op de ggz kieswijzer die sinds vandaag online is: www.kiesvoorggz.nl. Deze website biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 11 verschillende thema’s:

 • Toekomstvisie voor de ggz
 • Rol van de landelijke overheid
 • Eigen risico
 • Geestelijke gezondheid in de Wmo
 • Leefstijl
 • Ambulante zorg
 • Toegankelijkheid GGZ
 • Beschermd wonen
 • Stigmatisering
 • Ouderenzorg
 • Arbeid en participatie

Geef een reactie