Stand van zaken contractering zorgverzekeraars

Medisch Centrum Leeuwarden heeft met de volgende zorgverzekeraars contracten voor 2017 afgesloten: De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, DSW en alle labels die onder deze verzekeringen vallen. De nu gecontracteerde verzekeraars vertegenwoordigen meer dan 80% van de patiënten die voor zorg naar het MCL komen. Alle restitutie-, natura- en budgetpolissen zijn bij deze zorgverzekeraars goed geregeld.

(Tekst: MCL)

Menzis

Het MCL heeft nog geen contract met Menzis, Zorg en Zekerheid, CZ en ONVZ. Deze verzekeraars geven op hun website echter aan dat alle medisch specialistische zorg zal worden vergoed. MCL-patiënten die bij deze zorgverzekeraars hun zorgverzekering hebben afgesloten, zullen de zorgkostennota zelf ontvangen. De patiënt moet dan zelf met de zorgverzekeraar overleggen over de afhandeling van de nota.

Voor andere zorgverzekeraars ligt de zaak weer anders. De onderhandelingen met VGZ, een van de grotere zorgverzekeraars in Friesland, zijn nog niet voltooid. Dat kan mogelijk wél consequenties hebben voor mensen die zijn verzekerd bij VGZ of één van de VGZ-merken: IZA, UMC, Bewuzt, IZZ, Univé en ZEKUR. De mogelijke consequenties gelden ook voor N.V. VGZ Cares en diens merken De Goudse Verzekeringen en Cares.

In het uiterste geval, als geen contractering mogelijk zou zijn, is het MCL na 1 januari 2017 genoodzaakt de ziekenhuisrekening rechtstreeks naar de bij VGZ verzekerde patiënten te sturen, waarna de patiënt de rekening zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. Het is het denkbaar dat een deel van de ziekenhuisrekening, tot mogelijk 30%, niet wordt vergoed en door de patiënt zelf moet worden betaald. Dit is afhankelijk van de afgesloten polis en de polisvoorwaarden. Patiënten die daar vragen over hebben, wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar.

Multizorg

Ook met Multizorg is nog geen contract afgesloten. Multizorg verzorgt de inkoop namens enkele kleinere zorgverzekeraars in Friesland. ONVZ (PNO zorg, VvAA en ONVZ) en Zorg en Zekerheid geven verzekerden de garantie dat ziekenhuiskosten worden vergoed. Bij a.s.r. (ASR, DitZo), Eno (Eno, Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg) wisselt de vergoeding van niet-gecontracteerde medisch specialistische zorg. Het MCL adviseert deze patiënten die bij deze verzekeraars zijn aangesloten om zo nodig contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

‘Ik ben ontstemd over de voortgang van de afspraken met verzekeraars,’ aldus MCL-directievoorzitter Kees Donkervoort. ‘We vinden het heel jammer, en ook wel wat pijnlijk, dat MCL-patiënten die hun zorgverzekering bij deze zorgverzekeraars hebben afgesloten, nog geen duidelijkheid hebben over de vergoeding van de kosten van medisch specialistische zorg  in het MCL in 2017. Die duidelijkheid had er eigenlijk al op 19 november moeten zijn. Maar de gesprekken duren voort. We informeren onze patiënten via onze website over de voortgang van de afspraken met de zorgverzekeraars. Dat zien we als onze plicht: het is voor de patiënt van groot belang te weten waar hij of zij financieel aan toe is bij een ziekenhuisbehandeling.’

Geef een reactie