Start Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten

Vandaag is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van start gegaan. Het Meldpunt is te vinden via een nieuwe website met het adres www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl.

(Tekst: IGZ)

Voortaan kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten bij dit meldpunt terecht om te melden dat:

  • Een geneesmiddel in de handel wordt gebracht;
  • De handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken;
  • Een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden in de handel wordt gebracht waardoor mogelijk een tekort ontstaat;
  • Een kwaliteitsdefect bestaat bij een geneesmiddel.

Melden gebeurt via een meldformulier. In de handleiding op de website vindt u verdere details en toelichting over de meldprocedures.

Coördinatie

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.

Geef een reactie