80-plussers overlijden vaker na valpartij

In 2016 overleden zes keer zo veel 80-plussers na een val als in 2000. Het aantal 80-plussers dat na een ongelukkige val overlijdt, is sterk toegenomen: van 391 in het jaar 2000 naar 2.501 in 2016. Die ruime verzesvoudiging blijkt uit de overlijdensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat kan lang niet alleen komen doordat er ook meer ouderen zijn.

(Tekst: Vakblad Thuiszorg)

De drie Nederlandse valonderzoekers die deze resultaten begin april publiceerden in een kort artikel in het Journal of the American Medical Association, melden dat er waarschijnlijk  meerdere oorzaken te vinden zijn voor deze stijging. Hier wordt dan ook nog verder onderzoek naar gedaan.

Medicijnen

„Belangrijk is in elk geval dat oude mensen langer thuis blijven wonen, dat ze ook ouder worden, vaak aan meerdere ziekten lijden en vaak veel medicijnen slikken.” Die medicijnen zijn misschien heilzaam, maar sommige verhogen de valkans.

Lees hier verder

Geef een reactie