Steungezin naast professionele zorg

Niet elk gezin in de problemen beschikt over behulpzame vrienden of familie. En een interventie van professionals ervaren veel gezinnen als bedreigend. Een ander gezin uit de straat kan dan hulp bieden. Het steungezin nader bekeken.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Leontine Bibo is orthopedagoog en de oprichter van Buurtgezinnen.nl. Zij is van mening dat professionals zich moeten beperken tot de echt grote problemen. ‘Gewone’ problemen kunnen volgens haar opgelost worden met oprechte aandacht van een buurvrouw. ‘Ouders in het nauw moeten misschien gene overwinnen om een gezin in hun eigen straat te laten merken dat ze problemen hebben. Maar een steungezin dat zich om hen en hun kinderen bekommert zonder ervoor betaald te worden, doet hen heel goed.’

Steungezin

Ieke Klarenbeek, hulpverlener van het Jeugdteam in Rhenen, kan zich hierin vinden. In de praktijk merkt zij dat het inzetten van een steungezin werkt. ‘Professionals zetten wij in bij multiprobleemzaken en bij ggz-problematiek. Wanneer ouders geen, of een minimaal, netwerk hebben, is Buurtgezinnen.nl een prachtig alternatief. Buurtgezinnen.nl sluit naadloos aan bij onze werkwijze. Een steungezin kan een gezin helpen door bijvoorbeeld wekelijks iets leuks te doen met de kinderen van een zieke of overbelaste moeder. Je merkt daarnaast ook dat ouders het prettig vinden als de steunmoeder erbij is als één van ons langskomt.’

Lees hier verder

Geef een reactie