Stop Benchmark Rom overweegt bodemprocedure

De groep Stop Benchmark met Rom wil mogelijk een bodemprocedure starten tegen de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Vorige week oordeelde een voorzieningenrechter dat de data die de stichting ontvangt geen persoonsgegevens zijn en dat de gegevensverwerking daarom niet hoeft te worden aangepast.

(Tekst: Zorgvisie)

De rechtszaak tussen de eisende partijen (de Koepel DBC-vrije praktijken van psychotherapeuten en psychiaters, het LOC en twee ggz-cliënten) en SBG draaide om de vraag of de benchmarkpartij persoonsgegevens ontvangt. En zo nee, of de data die worden aangeleverd kunnen worden omgezet in persoonsgegevens. De voorzieningenrechter oordeelde van niet en stelde dat de SBG daarom de gegevensverwerking nu niet hoeft aan te passen.

Redenen voor bodemprocedure

Stop Benchmark met Rom, dat het kort geding startte, laat weten de mogelijkheid voor een bodemprocedure te onderzoeken. De groep vindt dat de rechter voorbij is gegaan aan enkele zaken die zij belangrijk vinden. Zo is er volgens hen niet gelet op de vraag of SBG de afgelopen jaren wel persoonsgegevens heeft ontvangen.

Lees hier verder

Geef een reactie