Straatcultuur, de Do’s en don’ts

De straatcultuur is voor velen een gesloten en vrij onbekende wereld. Dat leidt ertoe dat buurtbewoners en professionals (politie, hulpverleners en docenten) botsen met de overlast gevende jongeren en hun leefwereld.

(Tekst: Sozio)

Straatcultuur en burgerlijke cultuur

De ‘cultuur van de straat’ wordt gevormd door groepen jongeren en hun opvattingen, normen en waarden die tot uiting komen in gezamenlijke gedragingen. Deze uitingen wijken vaak sterk af van de sociale omgangsvormen in de dominante burgercultuur. Die burgercultuur conformeert zich vrij gemakkelijk aan gezag en gezagsdragers. Men gaat er over het algemeen van uit dat autoriteiten en instanties het beste met de burgers voor hebben. Dit, in tegenstelling tot de opvattingen van straatjongeren.

Lees hier verder

Geef een reactie