Strengere controle pgb’s uitgesteld

De strenge controle van de Sociale Verzekeringsbank op de uitgifte van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is uitgesteld. Mensen die fouten maken bij het indienen van declaraties of zorgovereenkomsten zouden vanaf oktober eigenlijk geen pgb meer uitgekeerd krijgen. Staatssecretaris Van Rijn voert dit strenge beleid nu pas vanaf november in, omdat de helft van alle declaraties fout gaat.

(Tekst: Zorgvisie)

Momenteel accepteert de SVB nog ingediende declaraties en zorgovereenkomsten die bijvoorbeeld een handtekening missen of waarbij een vinkje verkeerd staat. De SVB liet in augustus weten dat deze coulance vanaf oktober passé zou zijn. Verkeerd ingevulde aanvragen zouden dan niet meer geaccepteerd worden en het SVB zou de betaling van het budget staken. Volgens een steekproef mankeert aan grofweg de helft van alle 140.000 declaraties die maandelijks bij de SVB binnenkomen wat.

Coulancetermijn

Van Rijn schrijft deze week aan de Kamer dat hij daarom de coulancetermijn met een maand oprekt. ‘Ketenpartners adviseren de gewenningsperiode voor declaraties met één maand te verlengen. Een en ander wordt gesteund door Per Saldo en de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Daarbij zij opgemerkt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van mening is dat reeds per 1 oktober overgegaan moet worden op directe handhaving van alle controlepunten, omdat naar haar mening één maand gewenning effectiever is.’

Lees hier verder

Geef een reactie