Met studenten stem geven aan wijkbewoners

(Tekst: Sozio)

Het neoliberalisme bracht waarden als bezieling, vertrouwen en burgerschap in het gedrang, analyseert Evelien Tonkens vandaag in haar oratie. Hoe krijgen we dat weer terug? Tonkens pleit voor het heruitvinden van gezag in een egalitaire, democratische setting.

Het neoliberalisme doet sinds de jaren tachtig opgeld en is lange tijd internationaal het leidende principe geweest voor de publieke sector. Nu ligt het zwaar onder vuur. De neiging is groot om te denken dat de mensen die het neoliberalisme bedachten kortzichtig en dom waren. Maar dat zou een domme en kortzichtige analyse zijn. Het neoliberalisme werd behalve door de SP door alle andere politieke partijen in meer of mindere mate omarmd. Ze hadden daar ook goede redenen voor.

Beloften en verdiensten van het neoliberalisme

Het neoliberalisme beloofde minstens vier verbeteringen: innovatie, transparantie, democratie en efficiëntie. Enkele van deze beloften zijn de afgelopen decennia ten dele waargemaakt. Denk bij innovatie aan avondspreekuren, therapie via internet, en nieuwe kleinschalige niche-organisaties zoals oogklinieken, centra voor eetstoornissen of arbeidsre-integratiebureaus voor werknemers met een burn-out. Het neoliberalisme heeft op het gebied van transparantie ook bijgedragen aan meer vergelijkende informatie over kosten en baten, via websites met bijvoorbeeld de beste universiteiten, scholen of ziekenhuizen. Ten derde is de beloofde democratie deels bewaarheid, althans: democratie met ‘het volk’ in de rol van consument.

Stenden Hogeschool

Tegenwoordig is Ted Willemsen actief op Stenden Hogeschool in Leeuwarden. ‘Ik doe heel veel. Ik ben nog steeds de duizendpoot die ik toen was. Ik ben eerstejaarscoördinator bij de SPH deeltijd van Stenden Hogeschool, schrijf nieuwe onderwijsprogramma’s en begeleid studenten die één keer per week op school komen’, vertelt de docent.

Lees hier verder

Geef een reactie