Symposium: Zelforganisatie in de GGZ

Zelforganisatie is een trend in de gezondheidszorg. Aansturing van bovenaf maakt plaats voor zelfredzaamheid van teams. Maar is het een verkapte bezuinigingsmaatregel of stimuleert het juist tot professioneel excelleren?

(Tekst: GGZ Friesland)

Daarover gaan we in gesprek tijdens een symposium op vrijdag 20 oktober… U kunt erbij zijn!

Lezingen en paneldiscussie

De Kanselarij in Leeuwarden vormt op die dag het decor van het boeiende en geaccrediteerde congres dat GGZ Friesland samen met Stichting De Nieuwe Wind organiseert.Vanuit een wetenschappelijk, ideologisch en praktisch oogpunt worden diverse inhoudelijke lezingen gegeven en is er een paneldiscussie met onder meer twee ervaringsdeskundigen.

Wees erbij! Aanmelden kan hier, via deze site!

Geef een reactie