Systeemdwang verhindert goede zorg gehandicapten

‘Veel gehandicapten ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg. Zij worden in een systeem gedwongen waar ze niet goed in passen en krijgen daardoor niet de zorg en begeleiding die ze echt nodig hebben.’ Dat stelt Femke Halsema, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), in een brief aan de Tweede Kamer.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Halsema vraagt daarom om ‘eenvoudige maar belangrijke’ maatregelen in de huidige wet- en regelgeving om de ‘broodnodige’ zorg op maat te kunnen bieden. Deze zijn gebaseerd op een inventarisatie die de VGN deed onder hun leden.

Jeugdwet

Uit de inventarisatie blijkt dat vijftig procent van de instellingen die hulp biedt aan kinderen tussen 0 en 6 jaar onterecht geen toegang krijgen tot de Wlz. Daarnaast meldt veertig procent van de instellingen dat in de praktijk jonge kinderen met ernstige beperkingen onvoldoende of geen passende hulp krijgen en dat gemeenten de zorgplicht op grond van de Jeugdwet niet nakomen. Ook werd aangegeven dat 560 jongeren die het afgelopen jaar achttien zijn geworden, ervaren dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Wijkteams

Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) blijken af te zien van ondersteuning via de Wmo door een te hoge eigen bijdrage (gesignaleerd door zestig procent van de instellingen die meededen met de inventarisatie) of te hoge vervoerskosten (aldus veertig procent van de instellingen). Tot slot geeft ruim vijftig procent van de instellingen die zorg biedt aan cliënten met NAH aan dat de wijkteams problemen onvoldoende herkennen en dat gemeenten geen passende ondersteuning bieden aan cliënten die behoefte hebben aan tijdelijk verblijf.

Lees hier verder

Geef een reactie