Tweede Kamerleden: leid meer tandartsen op!

De woordvoerders Gezondheidzorg van het CDA, de SP, de SGP en DENK zijn voor capaciteitsuitbreiding van de opleiding tot tandarts. Dat zeggen de vier onafhankelijk van elkaar in het Nederlands Tandartsenblad dat 29 juni verschijnt.

(Tekst: KNMT)

Volgens Joba van den Berg, van regeringspartij CDA, leidt zelfs taakherschikking op korte termijn niet tot voldoende capaciteit om de uitstroom aan tandartsen op te vangen. Zij is er daarom voorstander van meer tandartsen op te leiden.

Namens oppositiepartij SP stelt Henk van Gerven dat het bizar is dat elk jaar driehonderd tandartsen stoppen en dat er maar tweehonderd per jaar worden opgeleid. “Je hebt geen wiskundeknobbel nodig om uit te rekenen dat dat tot een tekort leidt en dat de opleidingscapaciteit dus omhoog moet. Minimaal naar driehonderd plaatsen, maar eigenlijk meer, aldus Van Gerven.

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat er bij het zoeken naar een oplossing rekening mee moet worden gehouden dat er ook een tekort aan mondhygiënisten is. “De opleidingscapaciteit voor beide beroepsgroepen moet zodanig worden vastgesteld dat het capaciteitsprobleem in de nabije toekomst wordt opgelost.”

De KNMT heeft altijd gepleit voor uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Tijdens gesprekken die voorzitter Wolter Brands persoonlijk met Tweede Kamerleden voert, komt ook steevast de groeiende afhankelijkheid van buitenlandse tandartsen ter sprake.

Het pleidooi van Brands om de opleidingscapaciteit in Nederland te verhogen, wordt door Van den Berg, Van Gerven, Van der Staaij en Kuzu nu overgenomen.

Geef een reactie