Tweedeling leidt tot problemen bij kinderen

‘De steeds groter wordende armoede is een belangrijke voorspeller van andere problemen waar kinderen mee te maken krijgen.’ Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in tel 2016’. De kloof tussen gemeenten en tussen wijken wordt groter.

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘Zorgwekkend’, noemen de onderzoekers de leefomstandigheden van kids die in armoede opgroeien. In ‘Kinderen in Tel 2016’ wordt duidelijk dat gemeenten zich extra moeten inspannen om armoede onder gezinnen met kinderen tegen te gaan. Omdat kinderen die in armoede opgroeien extra kwetsbaar zijn voor andere problemen, zoals achterstand op school, werkloosheid op latere leeftijd en psychische problemen.

Welzijn

‘Kinderen in Tel’ is een initiatief van diverse belangenorganisaties die zich inzetten voor een betere naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag op nationaal niveau. Het onderzoek begint met het databoek: Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, zelfs tot op wijkniveau, worden in het databoek de gegevens uit 2013, 2014 en 2015 vergeleken. Daardoor ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau.

Lees hier verder

Geef een reactie