Uitkeringsgerechtigde eerst overreden, dan pas straffen

Medewerkers van sociale diensten en UWV Werkbedrijven verschillen in hoe ze de handhavingsregels toepassen en hoe ze reageren op overtredingen. Promotieonderzoek van Paulien de Winter wijst uit dat er maar één manier echt werkt: eerst proberen de uitkeringsgerechtigde te overtuigen zich aan de regels te houden, dan pas straffen.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Een strenge aanpak van uitkeringsfraude staat al jaren hoog op de politieke agenda. Maar wat gebeurt er binnen de uitvoeringsinstanties? Hoe gaan medewerkers om met de regels en met de uitkeringsgerechtigde? In mijn proefschrift heb ik de handhaving van de verplichtingen bij uitkeringen onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV Werkbedrijven.1

Onderzoek biedt blik achter de deur van de spreekkamers

Om de uitvoering van het handhavingsbeleid te doorgronden, onderzocht ik de praktijk van onderop. De focus lag op het handelen van de street level bureaucrats (Lipsky, 2010), dat wil zeggen op medewerkers die in hun dagelijkse werk met beperkte tijd en middelen contact hebben met cliënten. De gedachte is dat het functioneren van een instantie alleen te begrijpen is door het handelen van medewerkers op uitvoeringsniveau (street level) te analyseren.

Lees verder op Sociale Vraagstukken.

Geef een reactie