Uitspraak SBG van belang voor hele zorgsector

De gegevens die de Stichting Benchmark GGZ – of SBG – ontvangt van ggz-aanbieders zijn geen persoonsgegevens. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding van verschillende partijen in de ggz tegen SBG. Volgens advocaat Olaf van Haperen heeft deze uitspraak een positieve invloed op gegevensverwerking in de zorg.

(Tekst: Zorgvisie)

Zijn de gegevens die Stichting Benchmark GGZ ontvangt persoonsgegevens? En zo niet, kunnen de gegevens die de benchmarkorganisatie ontvangt alsnog worden omgezet in persoonsgegevens? Om die twee vragen draaide het kort geding dat de Koepel DBC-vrije praktijken van psychotherapeuten en psychiaters, het LOC en twee ggz-cliënten aanspanden tegen de SBG. De gegevensverwerking zoals die nu plaatsvindt zou volgens hen indruisen tegen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Privacyrichtlijn en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SBG zou zoveel bijzondere persoonsgegevens ontvangen dat ze met een beetje puzzelwerk terug te leiden zijn tot een specifieke patiënt, vreesden ze. Ondanks de ‘eenwegpseudonimisatie’ van de gegevens, die inhoudt dat alle herleidbare informatie, zoals een koppel- en zorgtrajectnummer, door de stichting ZorgTTP wordt omgezet in onomkeerbare cijfercodes, zo blijkt uit het verslag van de rechter.

Kort voor het kort geding maakte SBG de koppeling van Rom-uitkomsten aan andere data onmogelijk. Die maatregel was bedoeld om te garanderen dat de data niet te herleiden zijn tot een cliënt.

Lees hier verder

Geef een reactie