Uitwisseling medische gegevens via LSP OK

Uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is niet strijdig met de wetgeving op het gebied van de privacy. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

(Tekst: Zorgvisie)

De zaak speelt al sinds 2013, toen de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) naar de rechter stapte. Dit omdat het LSP de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim van artsen zou schaden. Volgens de VPH kunnen artsen in het LSP niet aangeven welke informatie voor een specifiek doel mag worden verstrekt aan een derde. Ook zou de gevraagde toestemming van de patiënt juridisch gebrekkig zijn.

Lees hier verder

Geef een reactie