Validatie sterilisatie chirurgische instrumenten verbeterd

Voor een veilig (her)gebruik van chirurgische instrumenten in ziekenhuizen moeten ze na gebruik worden gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd in stoomsterilisatoren. Jaarlijks wordt gecontroleerd of deze sterilisatoren goed werken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat betrokken vakverenigingen en validatiebedrijven sinds het vorige RIVM onderzoek acties in gang hebben gezet om de validaties te verbeteren.

(Tekst: RIVM)

Chirurgische instrumenten in ziekenhuizen

In 2013 constateerde het RIVM tekortkomingen bij deze validaties. Sindsdien is een nieuwe veldnorm opgesteld, aan de hand waarvan ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een goed en compleet programma van eisen voor de validatie kunnen opstellen. Volgens het RIVM zal een brede invoering van deze veldnorm leiden tot betere en meer uniforme uitvoering van de validaties.

In de werkwijze van de verschillende validatiebedrijven worden nog aanzienlijke verschillen waargenomen. Ook blijkt dat fabrikanten en leveranciers van stoomsterilisatoren niet alle informatie leveren die nodig is voor de validatie. Ze tonen geen compleet overzicht van de processpecificaties. Ook geven ze niet concreet aan voor welk type medische hulpmiddelen de sterilisator geschikt is. Deze zaken zijn nodig om de validatiemetingen goed te kunnen beoordelen.

Geef een reactie