Van Andel en het FACT-team slaan handen ineen

Heuglijk nieuws! Van Andel ouderenpsychiatrie en het FACT-team in de regio Dokkum slaan de handen ineen! Vanaf 1 januari 2019 bieden we zorg aan vanuit één team en maken we gebruik van elkaars expertise!

(Tekst: GGZ Friesland)

Over Van Andel

Van oorsprong richt Van Andel ouderenpsychiatrie zich op kwetsbare ouderen die psychiatrische problemen hebben, in samenhang met lichamelijke klachten en lichamelijke en/of psychosociale beperkingen. Vanaf het begin van de behandeling besteden we aandacht aan wat voor de patiënt in zijn of haar leven de moeite waard is. ‘Perspectief’ en ‘vertrouwen’ zijn daarbij de sleutelwoorden. Voor ouderen staat herstel in het teken van leren omgaan met vaak blijvende kwetsbaarheden. Zo kunnen ze, ondanks problemen, ziekten en beperkingen, een waardevol bestaan opbouwen. Dit kan zo nodig met ondersteuning van hulpverleners.

Over FACT

FACT-teams zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis die zijn vastgelopen op verschillende gebieden, zoals dagbesteding, vrije tijd, financiën, huishouden en persoonlijke verzorging. Een FACT-team ondersteunt de patiënt bij het weer opbouwen van een zinvol en stabiel leven. Dat doet het team dichtbij de patiënt: thuis, in de opvang, in de kliniek of zelfs op straat. Hoe de ondersteuning er precies uitziet, hangt af van wat de patiënt graag wil en wat hij of zij nodig heeft.

Herstel Ondersteunende Zorg

Bij zowel Van Andel als FACT werken we vanuit de visie ‘Herstel Ondersteunende Zorg’. We werken samen met familie, naasten, ketenpartners, sociale wijkteams en thuiszorgorganisaties. Ons nieuwe team biedt ook bemoeizorg: medewerkers gaan bij mensen langs over wie anderen zich ernstig zorgen maken.

Naam en telefoonnummer

Een samenwerking betekent ook een nieuwe naam en nieuwe contactgegevens. Onze nieuwe naam word per 1 januari 2019 Van Andel/FACT Dokkum. We blijven natuurlijk goed bereikbaar, ons telefoonnummer wordt: 0519-229940.

Als het nieuwe Van Andel/FACT Dokkum zijn en blijven we er voor u, om u de best denkbare zorg te geven die u verdient! We zetten ons altijd voor u in en ook in het nieuwe jaar en in dit nieuwe jasje zal dat het geval zijn. Samen werken we aan uw herstel.

Geef een reactie