Van de bank thuis naar een baan buitenshuis

Er is nogal wat veranderd voor jongeren die van het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs komen. Sinds 2015 kunnen zij niet meer terecht in de Wajong, tenzij ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn.

(Tekst: Movisie)

Jongeren met arbeidsvermogen kunnen een beroep doen op de Participatiewet, maar de route naar werk is lastig. Leerlingen die langere tijd thuis zitten verliezen in hoog tempo kennis en vaardigheden. Hoe voorkomen we dat jongeren thuis op de bank zitten?

Er zijn diverse projecten in het land om deze jongeren van de Wajong te begeleiden naar de arbeidsmarkt. In dit artikel lichten we er twee uit om te laten zien wat er mogelijk is. Eén van die projecten is Route Arbeid, een samenwerkingsproject tussen maar liefst 22 scholen en 27 gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen. Het project is drie jaar terug gestart en inmiddels standaardmethodiek om jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs te begeleiden naar een baan of beschut werk.

De kracht van Route Arbeid

Coördinator Geke van der Werff: ‘Route Arbeid werkt als volgt: vanaf het vierde leerjaar gaan alle jongeren met uitstroomprofiel arbeid om de tafel met de stagebegeleider, een consulent van de Werkpleinen en de ouders. Samen kijken ze naar de stagemogelijkheden en doorstroom naar werk. Is het mogelijk om een stage om te zetten in een afspraakbaan of heeft een jongere nog meer werknemersvaardigheden nodig? Deze gesprekken resulteren in een afspraakbaan, beschut werk of een tussenvoorziening waar de jongere in maximaal drie maanden extra werknemersvaardigheden leert. Wanneer de jongere de school verlaat, blijft de jobcoach van de gemeente, die de jongere begeleidt, ook op de werkplek betrokken.’

Lees hier verder

Geef een reactie