Veilig werken met tarwemeelstof

Inademing van tarwemeelstof kan leiden tot allergische klachten aan luchtwegen en ogen. Dit is een risico voor werknemers in bakkerijen en de meelverwerkende industrie.

(Tekst: Gezondheidsraad)

De concentratie tarwemeelstof in de lucht op de werkplek is van invloed op het aantal werknemers dat overgevoelig raakt voor de stof. De nieuwe advieswaarde, bedoeld om het aantal mensen dat op de werkplek overgevoelig raakt te beperken, is 0,2 milligram inhaleerbaar tarwemeelstof per kubieke meter. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat onlangs is aangeboden aan de minister van SZW.

Tarwemeelstof: gezondheidsrisico’s voor bakkers

Blootstelling aan meelstof afkomstig van tarwe en aan tarwe verwante graansoorten waaronder haver, gerst en rogge kan leiden tot aandoeningen zoals:

  • astma;
  • ontsteking van het neusslijmvlies;
  • ontsteking van het oogslijmvlies.

Deze kunnen het gevolg zijn van een allergische reactie. Vooral mensen die werken in bakkerijen en de meelverwerkende industrie krijgen hiermee te maken.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de bescherming van werknemers tegen mogelijke schadelijke effecten van stoffen waar zij tijdens hun werk mee in aanraking kunnen komen. Meer informatie over die rol staat op www.gezondheidsraad.nl.

Geef een reactie