Veni-beurs voor UMCG-hersenonderzoeker Inge Holtman

​​Inge Holtman van de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG krijgt een Veni-beurs van 250.000 euro om wetenschappelijk onderzoek te doen. De Veni-beurs is bestemd voor jonge, veelbelovende, onderzoekers. In haar onderzoek richt zij zich op de rol van de immuuncellen van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer.

(Tekst: UMCG)

Genetische studies suggereren dat microglia, de immuuncellen van de hersenen, een essentiële rol spelen in de ziekte van Alzheimer, maar de rol van individuele genetische variaties is nog onduidelijk. In haar onderzoek probeert Holtman de regulatie van microglia in Alzheimer in kaart te brengen met de nieuwste genetische onderzoekstechnieken.

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO en is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De Veni-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd.

Vernieuwingsimpuls

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Feiten en cijfers Veni-ronde 2018
  • Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 1115
  • Verdeling m/v bij aanvragers: 602 man, 513 vrouw
  • Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 154 (14%)
  • Verdeling m/v bij honoreringen: 79 man, 75 vrouw
  • Honoreringspercentage vrouwen: 15%
  • Honoreringspercentage mannen: 13%

Geef een reactie