Verbondenheid neemt toe met buurtapps

Buurtveiligheidsapps leiden niet, zo blijkt uit Rotterdams onderzoek, tot een door de gemeente verwachte verbetering van de veiligheid. Toch hebben buurtapps een belangrijke meerwaarde, namelijk meer kans op verbinding: niet alleen met bewoners onderling, maar vooral ook met professionals.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Het begon veelbelovend: uit een eerste onderzoek in Tilburg, waar één wijk onderzocht werd (Akkermans & Vollaard, 2015), bleek digitale buurtpreventie het aantal woninginbraken met veertig procent te verminderen. Daarnaast steeg het aantal 112-meldingen van verdachte situaties en gewelds- en vermogensdelicten.

Voor veel gemeenten en organisaties vormden deze positieve resultaten een goede grond om digitale buurtpreventie aan te prijzen en te ondersteunen. Landelijk gezien nam het aantal digitale buurtpreventiegroepen een hoge vlucht en er ontstonden gespecialiseerde apps als Veiligebuurt en Nextdoor. Het aantal bij de landelijke overkoepelende stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie) aangesloten groepen stijgt al jaren. Onderzoek van Lub (2019) laat zien dat nagenoeg elke gemeente inmiddels digitale buurtpreventiegroepen kent.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Geef een reactie