Verenigd Links tegen ‘bezuinigen op gevoel’

De gemeente Leeuwarden probeert allerlei WMO regelingen te vereenvoudigen, en wel zo, dat ze minder geld kwijt is en kan bezuinigen. Één van die situaties ligt nu voor. Het aanpassen van de verordening voor een schoonmaakvoorziening. Wanneer je voor het schoonmaken hulp nodig hebt moet je in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. Dat is inkomensafhankelijk.

(Tekst: Verenigd Links)

De omstandigheden waaronder een dergelijke bijdrage van toepassing is wordt landelijk vastgesteld door parameters van het CAK. En daar wil de gemeente Leeuwarden van afwijken wanneer het gaat om gehuwde personen waarvan één van beide jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. Ook dan wil Leeuwarden een eigen bijdrage gaan innen. De reden die men daarvoor geeft is: “ een te verwachten aanzuigende werking op het gebruik van de algemene schoonmaakvoorziening”.

Dat betekent dus dat wanneer dit doorgaat een aantal mensen een eigen bijdrage moeten betalen, die dat nu niet hoeven te betalen. Op de vraag van Verenigd Links over hoeveel mensen we het dan hebben, moet men het antwoord schuldig blijven: “ we kunnen helaas niet aangeven om hoeveel personen het gaat”. Een aantal mensen is dus de dupe van deze wijziging, en het College (in de vergadering vertegenwoordigd door PVDA wethouder Ekhart en CDA wethouder van Hall) weet echter niet om hoeveel mensen het gaat. Ze zien er geen mensen bij!

Hoe kunnen ze nu bang zijn voor de aanzuigende werking in de aanvragen, wanneer ze nu ook al geen idee hebben over hoeveel mensen het gaat? dat heet bezuinigen op gevoel… Verenigd Links gaat een voorstel indienen om dit recht te trekken, want dit moet natuurlijk niet doorgaan.

Geef een reactie