Verenigd Links: Respecteer de privacy!

Verenigd Links heeft bericht gekregen van schending van de privacy door de gemeente Leeuwarden. Waar gaat het om?

(Tekst: Verenigd Links)

In het inloophuis aan het Leeuwarder Groot Schavernek komen dagelijks zo’n veertig (oud) psychiatrische patiënten. Er wordt ook ondersteuning geboden aan de bezoekers, en in een aantal gevallen wordt er medicatie verstrekt of toegediend.  De doelstelling van het inloophuis is mensen met een psychische stoornis of psychische kwetsbaarheid binnen te halen en in  het oog te houden. Ook het voorkomen van verder afglijden wordt beoogd. Bezoekers die niet naar een polikliniek willen, maar toch medicatie nodig hebben, kunnen dat in het inloophuis krijgen. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een psychose krijgt.  Het wordt met andere woorden ook als een preventieve voorziening gezien.

Nu heeft de gemeente gevraagd door te geven welke mensen deze medische hulp krijgen, ze willen weten wie deze mensen zijn. En dan vraag ik mij af, de gemeente Leeuwarden weet toch ook wel dat er zoiets als privacy bestaat? En dat er een privacy reglement is?

In deze situatie behoren geen persoonlijke gegevens uitgewisseld te worden. Het moet mogelijk zijn om geanonimiseerd toch een beeld te geven van welke begeleiding nodig is en waarom. Dat kan ook wel anders gemeente..

Addy Stoker
Voorzitter Verenigd Links- Feriene Lofts.

Geef een reactie