Verenigd Links: Vragen inzake Lyts Tolsum

Al 10 jaar vangt Lyts Tolsum zorgleerlingen op die elders niet meer terecht kunnen. (Ook leerlingen uit Leeuwarden). Leerlingen die eerder met een leerplicht vrijstelling thuis zaten.

(Tekst: Verenigd Links)

Lyts Tolsum gaf/geeft ze individueel begeleiding met zorg, en activiteiten. Onderwijs kregen/krijgen ze in een samenwerkingsverband met CSG.AMS uit Franeker. Zo kunnen deze jongeren met hun beperkingen toch leren en diploma’s halen.

1. naar wij begrepen hebben komen ook de leerlingen uit de gemeente Leeuwarden, in het kader van nieuw beleid vanuit de gemeente alleen nog in aanmerking voor de geboden vorm als dagbesteding, en niet meer voor de onderwijsvoorziening van Lyts Tolsum. Klopt dat?

2. De instelling is op het gebied van onderwijs op maat wel succesvol, is het College het eens met Verenigd Links dat ook deze leerlingen recht hebben op goed onderwijs op maat?

3. getuigt het van goed bestuur om Lyts Tolsum, de leerlingen en hun ouders/verzorgers zolang in onzekerheid te laten over hun positie in het komende schooljaar?

4. dienen evt. veranderingen in het beleid daarom niet in te gaan in het schooljaar 2018/ 2019 gelet op gewenning? En met het oog op het principe van goed bestuur?

Jan van Olffen  
Fractie Verenigd Links

Geef een reactie