‘Vergeten groep’ valt toch deels buiten Wlz

Een deel van de ‘vergeten groep’ van 14.000 mensen krijgt vanaf 2017 geen toegang meer tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliëntenorganisatie Ieder(in) schat dat het om circa 3.000 mensen met een lichamelijke beperking gaat die intensieve zorg nodig hebben.

(Tekst: Zorgvisie)

De groep van 14.000 volwassenen en kinderen die thuis of in een kleinschalige woonvorm intensieve zorg krijgen, was in 2014 bij de zorginkoop ‘vergeten’ doordat onduidelijk was op welk stelsel ze een beroep konden doen: Wlz, Zorgverzekeringswet (ZVW), Wmo of de Jeugdwet. Nadat Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland aan de bel hadden getrokken, heeft staatssecretaris Martin van Rijn de ‘vergeten groep’ voor 2015 en 2016 tijdelijk toegang verleend tot de Wlz. Voor 2017 bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wie definitief toegang krijgt. Het CIZ moet voor juli daarmee klaar zijn.

Eigen regie? Dan niet in Wlz

‘Niet iedereen die zware zorg nodig heeft, komt per definitie in de Wlz’, verklaarde Marcel de Krosse, strategisch adviseur van het CIZ, eerder deze week in Zorgvisie. Mensen met een zware lichamelijk handicap, die intensieve zorg nodig hebben, maar cognitief prima functioneren horen volgens het CIZ niet thuis in de Wlz omdat zij in staat om de eigen regie te voeren. Daarnaast vallen jonge kinderen met een complexe problematiek buiten de boot, omdat niet duidelijk is of hun beperkingen levenslang zijn. Ieder(in) schat, op basis van de afwijzingscijfers van april, dat in totaal circa 3.000 van de 14.000 niet zullen worden toegelaten tot de Wlz. Zij zullen voortaan een beroep moeten doen op de ZVW.

Lees hier verder

Geef een reactie