Vergrijzing gaat gemeenten kopzorgen opleveren

Nederland wordt ouder. Deze vergrijzing betekent veel voor de (toekomstige) uitvoering bij gemeenten. Door dubbele vergrijzing en een toenemende zorgvraag staan gemeenten de komende jaren immers voor een forse uitdaging.

Tekst: VNG)

De bevolking van Nederland is dus aan het vergrijzen. Met name het aantal mensen van 80 jaar en ouder stijgt snel. Dit wordt dubbele vergrijzing genoemd.  De VNG maakte samen met de enkele gemeenten een mini-prognose. Deze prognose laat zien dat gezamenlijk onderzoek met het Rijk nodig is om de zorgen van gemeenten te verkennen. Gemeenten willen ook in de toekomst goed blijven zorgen voor hun ouderen.

Toenemende zorgvraag bij gemeenten

Door de vergrijzende bevolking neemt ook de zorgvraag (zoals hulpmiddelen, huishoudelijke verzorging, collectief aanvullend vervoer en begeleiding aan huis) bij gemeenten toe. Het aantal mensen dat hulp binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft, neemt dus ook toe. Gemeenten willen dit samen met het Rijk en samenwerkingspartners oplossen. Deze wordt gedeeld door het Rijk en andere samenwerkingspartners. Gemeenten ervaren nu al toenemende druk in de dagelijkse praktijk vanwege verschillende ontwikkelingen.

Kostenprognose Wmo bij gemeenten

Door de dubbele vergrijzing in Nederland en de stijgende zorgvraag stijgen de Wmo-kosten bij gemeenten. De VNG heeft het gemiddelde beroep van de Wmo in de afgelopen vijf jaar uitgevraagd bij enkele gemeenten. Die lijn hebben we doorgetrokken naar de toekomst en vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per cliënt. Dat laat de volgende prognose zien.Gemeenten willen goed blijven zorgen voor hun ouderen: daarom is de juiste voorbereiding van belang.

De VNG roept het Rijk op om de dubbele vergrijzing in Nederland als een gezamenlijk vraagstuk te zien en de stijgende zorgvraag van gemeenten daarom gezamenlijk te verkennen.

Lees hier de gehele prognose

 

Geef een reactie