Vergrijzing neemt toe

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen. Momenteel is één op de vijf inwoners 65 jaar en ouder, in 2030 zal dit meer dan één op de vier inwoners zijn. Gemeenten waar relatief de meeste senioren wonen zijn Schiermonnikoog, Harlingen en Oost- en Weststellingwerf. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS en Primos.

De toenemende vergrijzing komt vooral doordat de omvangrijke naoorlogse generatie langzamerhand 65 jaar en ouder wordt. Het ouder worden van deze groep in de komende jaren betekent dat vanaf 2025 het aantal 75-plussers hoger is dan het aantal 65-74-jarigen. In 2030 zal naar verwachting tot 20% van de Friese huishoudens een 75-plusser behoren. Veelal zullen deze huishoudens uit één- en tweepersoonshuishoudens bestaan.

Ontwikkeling aantal Friese senioren 2000-2015 en prognose tot 2030
Ontwikkeling aantal Friese senioren 2000-2015 en prognose tot 2030 – Bron: CBS en Primos Prognoses 2015

Consequenties voor samenleving

De toename van het aantal senioren heeft consequenties voor de Friese samenleving. Het betekent dat de vraag naar zorg zal stijgen. Door het toenemend aantal senioren op hoge leeftijd wordt er een forse groei verwacht van aandoeningen zoals dementie, bewegingsproblemen en andere chronische ziekten. Ook zal een groter beroep worden gedaan op ondersteuning voor behoud van zelfredzaamheid. De Friese samenleving zal meer afgestemd moeten worden op het toenemend aantal senioren. Er zullen meer voorzieningen specifiek voor senioren nodig zijn. Ook voor de woningbouw heeft de vergrijzing consequenties. Er komt meer vraag naar woningen voor het toenemend aantal een- en tweepersoonshuishoudens. De omvangrijke