Vergrijzing Nederlandse beroepsbevolking is geen probleem

Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42 jaar. Een hoofdpijndossier voor werkgevers? Of biedt vergrijzing ook kansen?

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

een enkele sector ontsnapt aan de vergrijzing, hoewel het tempo ervan verschilt per bedrijfstak (zie figuur 1). De stijging van de gemiddelde leeftijd was het grootst in de financiële sector (+5,8 jaar), gevolgd door de bouw en de industrie (beiden +4,5 jaar). Dit is te verklaren uit het feit dat in deze sectoren steeds minder mensen werken. Door die kleinere instroom van nieuwe medewerkers vergrijzen deze sectoren sneller dan gemiddeld. Ook in de sector landbouw, bosbouw en visserij steeg de gemiddelde leeftijd fors (+ 4,1 jaar). Daar werken veel zelfstandigen. Zij werken vaak tot hoge leeftijd door en kunnen niet altijd iemand vinden om hun bedrijf over te nemen.

Figuur 1: Gemiddelde leeftijd werkzame personen, per bedrijfstak (werknemers en zelfstandigen)

Vergrijzing
Bron: CBS

Noot: In verband met de introductie van de nieuwe CBS-definitie van de werkzame beroepsbevolking worden deze cijfers niet meer geactualiseerd.

De sectoren waar de gemiddelde leeftijd het minst steeg zijn de horeca (+ 1 jaar), het onderwijs (+1,8 jaar) en de sector cultuur, sport en recreatie (+1,9 jaar). In deze sectoren nam het totale aantal werkzame personen sinds 2001 flink toe. De horeca is een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat er veel scholieren en studenten werken. Maar dat zelfs in deze sector de gemiddelde leeftijd stijgt, geeft dus wel aan dat vergrijzing onontkoombaar is.

Lees hier verder

Geef een reactie