Weinig vernieuwing bij zorginkoop Wlz 2017

Het inkoopbeleid van de voormalige zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders, is in 2017 niet wezenlijk anders dan in 2016. Dat blijkt uit een enquête onder aanbieders van gehandicaptenzorg, uitgevoerd door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het belangrijkste knelpunt dat als onrechtvaardig wordt ervaren door zorgverleners, is dat Wlz-uitvoerders regelmatig eenzijdig beslissen over bijstelling van de productieafspraken.

(Tekst: Zorgvisie)

In totaal hebben 76 gehandicaptenzorgaanbieders deelgenomen aan de enquête over zorginkoop voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dit jaar. Ze stellen vast dat er dit jaar ten opzichte van vorig jaar weinig verschillen bestaan in het inkoopbeleid. Sommige Wlz-uitvoerders voeren in toenemende mate hun eigen beleid, naast het algemeen geldende inkoopkader van Zorgverzekeraars Nederland. Waar dit afwijkende beleid aanvullende eisen betreft, wordt dit door de zorgaanbieders ervaren als een verslechtering. Waar dit meer persoonsvolgende bekostiging en betere dialoog betreft, ervaren de VGN-leden dit als een verbetering.

Hoofdlijnen

Uit de rapportage kunnen volgens VGN-directeur Frank Bluiminck op hoofdlijnen vier conclusies worden getrokken. ‘De verschillen tussen de Wlz-uitvoerders worden door invoering van eigen beleid bij de zorginkoop op onderdelen groter, de kwaliteit van de dialoog tussen aanbieders en het zorgkantoor neemt toe, steeds meer aanbieders hebben een meerjarenafspraak en er komt meer ruimte voor persoonsvolgende bekostiging. Maar zoals gezegd, heel veel is er niet anders ten opzichte van vorig jaar.’

Lees hier verder

Geef een reactie