Vertrouwenspersoon jeugdzorg: veel meer klachten

In 2016 zochten bijna 11.000 cliënten contact met een vertrouwenspersoon in de jeugdzorg. Dat is 42% meer dan in 2015. Dat blijkt uit het Jaarverslag van AKJ, vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp. De klachten gaan vooral over bejegening, over communicatie en over procedures en besluiten.

(Tekst: Zorg en welzijn)

14.270 klachten

In totaal hebben kinderen, jongeren en ouders vorig jaar 14.270 klachten geuit. Zij klaagden het meest over de bejegening. Zoals dat de jeugdhulpverlener zijn cliënt niet serieus neemt of dat hij/zij niet neutraal is. Ook de beslissingen van jeugdzorgers brengen veel klachten teweeg bij ouders en kinderen: ze zijn onvoldoende gemotiveerd of onderbouwd of de cliënt wordt onvoldoende betrokken. Veel klachten kwamen ook binnen over gebrekkige informatie en onvoldoende uitleg over de werkwijze van de jeugdhulpverlener.

Lees hier verder

Geef een reactie