Verward gedrag: we weten er soms geen raad mee

De aandacht voor mensen met verward gedrag is de laatste jaren enorm toegenomen. De vraag echter is wat al die attentie voor betrokkenen betekent. Worden ze beter geholpen en is er voor hen ook echt een plek in de samenleving gekomen? Movisie besteedde er 21 december het Kerstdebat aan.

(Tekst: Movisie)

Lang actief in de cliëntenbeweging van de ggz en sinds 2000 zelfstandig adviseur is Ed van Hoorn niet gerust op de reden voor alle aandacht voor mensen met verward gedrag. ‘Soms lijkt het alsof er een bijbelse plaag over ons heen komt, in de vorm van hordes mensen met verward gedrag. Maar verward gedrag is van alle tijden, nu niet meer dan vroeger.’

Zorgen is niet opsluiten of medicaliseren

Net zolang als er mensen zijn die verward gedrag vertonen, zijn er mensen die hen hulp willen bieden. Ze doen dat volgens Van Hoorn vanuit een altruïstisch of egoïstisch motief, maar soms ook uit financiële overwegingen. Hij wijst erop dat het Schakelteam in zijn eindrapport aangaf dat mensen hoe dan ook meer voor elkaar moeten leren zorgen.

Zorgen, aldus Van Hoorn betekent ‘evenwel niet dat we mensen moeten uitsluiten, opsluiten of medicaliseren. Echt zorgen houdt in dat we mensen met verward gedrag helpen bij hun re-integratie in de samenleving. En daarvoor hebben we gemeenten, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en buren nodig die het vraagstuk in zijn juiste, ‘niet- alarmistische’ context plaatsen. En de erkenning dat sommige buurten en wijken het afvoerputje zijn geworden voor alle maatschappelijke problemen, en dat het geen wonder is dat verward gedrag zich juist daar voordoet.’

Crisisdienstverpleegkundige en lector psychiatrische zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bauke Koekkoek ziet, evenals Van Hoorn, de gevolgen van een in tweeën gespleten samenleving voor de manier waarop we mensen met verward tegemoet treden. ‘Op deze bijeenkomst vandaag zijn wij, tamelijk goed opgeleide mensen, het roerend met elkaar eens dat de samenleving inclusief moet zijn, en dat we ruimte moeten bieden aan mensen met apart gedrag. Maar we vergeten dat er ook bevolkingsgroepen zijn die inclusie en integratie van de ander, kwetsbaar of niet, ronduit afwijzen.’

Lees hier verder

Geef een reactie