Verzekeraars frustreren vrije artsenkeuze

In weerwil van het feit dat veel verzekeraars weten dat de vrije artsenkeuze moet worden gewaarborgd, komt dat niet tot uitdrukking in hun polisvoorwaarden. De Nederlandse Zorgautoriteit moet haar rol oppakken en hier een einde aan maken. Hiertoe maant Stichting Zorghuis de NZa vandaag met een handhavingsverzoek.

(Tekst: Zorgvisie)

In de voorwaarden van verschillende polissen van CZ, Ohra, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, Ditzo, de Amersfoortse staan tal van beperkingen van de vrije artsenkeuze. ‘De vrije artsenkeuze, wordt in regel én uitvoering geschonden ondanks de eerdere politieke keuze dat die gewaarborgd moet blijven’, zeggen Arwin Mulderij en Ronald van Oosterhout van Stichting Zorghuis. ‘Dit gaat in tegen de Zorgverzekeringswet. Wij willen hier actie tegen zien van de toezichthouders. Stichting Zorghuis heeft daarom vandaag een volledig dossier met overtredingen en een handhavingsverzoek naar de NZa gestuurd.’

Verplichte keuze

Zorgverzekeraars stellen bijvoorbeeld voor verschillende behandelingen de eis dat de verzekerde vooraf toestemming moet vragen voordat ze een zorgverlener kiezen die geen contract heeft met de verzekeraar. ‘Dat mag niet. De zorgverzekeraar mag ook niet, zoals Zilveren Kruis/Achmea in haar voorwaarden eist, de verzekerde verplichten naar een zorgverlener te gaan die het Zilveren Kruis kiest.’

Lees hier verder

Geef een reactie