Verzet bezuiniging verpleeghuiszorg zwelt aan

(Tekst: Zorgvisie)

Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde willen de structurele bezuiniging van 500 miljoen euro op de Wet langdurige zorg (Wlz) van tafel. ‘Die bezuiniging betekent dat er 10.000 mensen hun baan verliezen in de verpleeghuiszorg ’, zegt directeur Jan de Vries van brancheorganisatie ActiZ. ‘Dat mag niet gebeuren.’

Bij de introductie van de Wlz is afgesproken dat in 2017 500 miljoen euro gekort wordt. In het laatste Algemeen Overleg over de Wlz heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) onlangs toegezegd te kijken of er iets aan deze bezuiniging op de Wlz  gedaan kan worden. Vandaag is er ministerraadvergadering waar dit onderwerp op de agenda staat. Jan de Vries van ActiZ hoopt op toezeggingen van Van Rijn. ‘Tot nu toe zijn er al 37.000 banen in verzorgings- en verpleeghuizen verloren gegaan. Extra banenverlies dankzij deze geplande bezuiniging maakt dat we door de bodem heen schieten. Wij vrezen dat hierdoor de basiszorg niet meer verantwoord geleverd kan worden, er te weinig professionals aanwezig zijn op een verpleeghuislocatie en de beoogde verbeteringen in verpleeghuizen al helemaal niet gerealiseerd kunnen worden. Bovendien is het wat ons betreft een tegenstrijdige beweging: als we willen investeren in kwaliteit, dan passen daar niet nog meer bezuinigen bij. Sterker nog: dat werkt contraproductief.’

Bezuiniging op verpleeghuiszorg

Jeltje Schraverus, per 1 januari de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Magentazorg, reageert desgevraagd op de bezuiniging. ‘Als je de taakstelling omrekent naar het niveau van onze instelling, betekent het dat ik volgend jaar vijf ton minder kan uitgeven.

Lees hier verder

Geef een reactie