verzorgenden hebben bijscholing nodig

Hoewel een groot deel van de zorgverleners het gevoel heeft veranderingen in de zorg aan te kunnen, heeft meer dan de helft van de verzorgenden toch behoefte aan bij- of nascholing om hiermee om te kunnen gaan. Dat meldt NIVEL.

(Tekst: Zorgvisie)

Het rapport, ‘Inspelen op veranderingen in de zorg’, onderzoekt hoe de zorgvraag en -taken veranderen en of zorgverleners daarmee om kunnen gaan. NIVEL heeft zich gericht op bijna 2000 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners uit de thuiszorg, intramurale ouderenzorg, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, de ggz en gehandicaptenzorg.

Veranderingen voor verzorgenden

Uit het onderzoek blijkt dat alle zorgverleners een verandering bemerken in hun taken en de zorgvraag van cliënten. Ze zien een toename in het aantal cliënten met een complexe zorgvraag en komen meer ‘mondige cliënten tegen’. ‘

Lees hier verder

Geef een reactie