Vlogs als tool tegen ongezond gedrag

GGD Regio Utrecht, het Trimbos-instituut en RadarAdvies onderzoeken hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Dit gezamenlijke project is gesubsidieerd door ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

(Tekst: Trimbos Instituut)

Het project bestaat uit 3 fases: een strategische verkenning, praktijkonderzoek en implementatie.

Strategische verkenning

Aan de hand van internationale literatuur is geïnventariseerd wat bekend is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen en experts over de mogelijke invloed van videologs op de gezonde leefstijl van jongeren. Hiervoor is onder andere gesproken met hoogleraren op het gebied van media, communicatie en opvoeding, Stichting Soa Aids Nederland en Stichting Durf Te Vragen. De input van deze strategische verkenning is gebruikt voor het praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek

In september en oktober worden er door drie bekende vloggers in totaal negen vlogs gemaakt. De vloggers die zich aan ons project gecommitteerd hebben zijn: Steven Vegter, EllisInJoetoepLand en het kanaal Tieners. De vlogs die ze maken gaan onder andere over soa’s, onzekerheid, telefoon/social media verslaving en depressie. De vlogs worden ingezet om jongeren bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag te stimuleren.

De vlogs worden tijdens groepsgesprekken samen met jongeren van 12 -16 jaar geanalyseerd. Tijdens interactieve werkvormen wordt besproken wat wel en niet werkt in de vlogs en hoe dat komt. Daarnaast vindt er online monitoring en analyse van de videologs plaats.

Methodiek

In de laatste fase van het project ontwikkelen we – op basis van de eerste twee fases – een handzame methodiek die toepasbaar is in het werkveld van jeugdgezondheidszorg in Nederland. Deze methodiek wordt samen met jeugdverpleegkundigen ontwikkeld en verspreid onder JGZ-organisaties.

Geef een reactie