VNG constateert tekorten op jeugdhulp

Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 42 jeugdhulpregio’s blijkt dat gemeenten kampen met grote tekorten op jeugdhulp. Uit een eerdere voortgangsmonitor bleek dat ruim driekwart van de gemeenten (76 procent) gemeentelijke middelen toevoegde aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen.

(Tekst: Zorgvisie)

De helft van de jeugdhulpregio’s houdt er rekening mee dat ze dit jaar uitkomen op een tekort wat betreft het jeugdhulpbudget. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 42 jeugdhulpregio’s. Uit een eerdere voortgangsmonitor bleek dat ruim driekwart van de gemeenten (76 procent) gemeentelijke middelen toevoegde aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen, aldus Binnenlands Bestuur.

Jeugdhulp ook komend jaar onder druk

Uit de resultaten van het nieuwe onderzoek – gehouden begin dit jaar – komt nu naar voren dat dat ook geldt voor het komende jaar. Ruim een kwart van de regio’s denkt volgens de VNG uit te komen op een tekort tussen de 5 en 10 procent. 13 procent van de regio’s verwacht een tekort dat minder is dan 5 procent, 13 procent gaat uit van een tekort van meer dan 10 procent. Een op de drie jeugdhulpregio’s zegt er (nog) geen zicht op te hebben.

Lees hier verder

Geef een reactie