Voorstel om handicap op te nemen in Grondwet

Vandaag spreek de Kamer over het voorstel van Kamerleden van D66, Groen Links en PvdA om in de Grondwet op te nemen dat discriminatie vanwege handicap of seksuele geaardheid verboden is. Ieder(in) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze dit voorstel van harte steunt.

(Tekst: Ieder(IN))

Ieder(in) vraagt de regering het voorstel nog in deze kabinetsperiode goed te keuren en uit te voeren.

In de Grondwet staan nu vijf kenmerken expliciet genoemd waarop niet mag worden gediscrimineerd: godsdienst, levensovertuiging, geslacht, ras en politieke gezindheid. Het voorstel is om aan deze kenmerken er nog twee toe te voegen, te weten: handicap en seksuele gerichtheid. Ieder(in) is voorstander van deze uitbreiding van de Grondwet want ze versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en stimuleert de noodzakelijke omslag in denken en doen.

Het debat start volgens planning om 10.40 en is via de livestream van de plenaire vergaderzaal te volgen.

Geef een reactie